اخبار تخصصی, مقالات تخصصی, مقالات سم

آفات پنبه | بیماری پنبه | علف هرز پنبه

در این مقاله به بررسی سموم کشاورزی و عوامل متعدد موثر بر روی پنبه از جمله آفات پنبه | علف هرز پنبه | بیماری های پنبه می پردازیم :

 

آفات پنبه ( آفات مهم و عمومی پنبه )

لیست آفات پنبه عبارتند از :

 1. آفت کرم غوزه پنبه
 2. آفت کرم قوزه پنبه
 3. آفت کرم طوقه بر (اگروتیس)
 4. آفت کارادرینا
 5. آفت پروانه گاما
 6. آفت کرم خاردار پنبه
 7. آفت مینوز برگ پنبه
 8. آفت پرودنیا (برگخوار مصری)
 9. آفت تریپس
 10. آفت سنگ تخم پنبه
 11. آفت سن سبز
 12. آفت سنک قوزه پنبه
 13. آفت شته ها
 14. آفت عسلک توتون
 15. آفت عسلک پنبه
آفات پنبه ، بیماری پنبه ، علف هرز پنبه

آفت پنبه ، بیماری پنبه ، علف هرز پنبه

سموم قابل استفاده برای از بین بردن آفات پنبه :

 1. برای از بین بردن آفت کرم غوزه پنبه سموم زیر قابل استفاده می باشد :
  • سم پروپارژیت
  • سم تترادیفون
  • سم فن پروپاترین
 2. برای از بین بردن آفت کرم قوزه پنبه سموم زیر قابل استفاده می باشد :
  • سم تیودیکارب
  • سم ایندوکساکارب
  • سم پروفنفوس
 3. برای از بین بردن آفت کرم طوقه بر (اگروتیس) سموم زیر قابل استفاده می باشد :
  • سم دیازینون
 4. برای از بین بردن آفت کارادرینا و آفت پروانه گاما سموم زیر قابل استفاده می باشد :
  • سم تری کلرفن
 5. برای از بین بردن آفت کرم خاردار پنبه سموم زیر قابل استفاده می باشد :
  • سم دیازینون
 6. برای از بین بردن آفت مینوز برگ پنبه سموم زیر قابل استفاده می باشد :
  • سم کلرپیریفوس
 7. برای از بین بردن آفت پرودنیا (برگخوار مصری) سموم زیر قابل استفاده می باشد :
  • سم دلتامترین
  • سم فوزالون
 8. برای از بین بردن آفت تریپس سموم زیر قابل استفاده می باشد :
  • سم اکسی دیمتون متیل
  • سم دیمتوات
  • سم تیودیکارب
  • سم ایمیداکلوپراید
 9. برای از بین بردن آفت سنگ تخم پنبه ، آفت سن سبز ، آفت سنک قوزه پنبه سموم زیر قابل استفاده می باشد :
  • سم اکسی دیمتون متیل
  • سم ایمیداکلوپراید
 10. برای از بین بردن آفت شته ها سموم زیر قابل استفاده می باشد :
  • سم ایمیداکلوپراید
  • سم اکسی دیمتون متیل
 11. برای از بین بردن آفت عسلک توتون و آفت عسلک پنبه سموم زیر قابل استفاده می باشد :
  • سم دیکلرووس

 

بیماری پنبه ( بیماری های مهم پنبه )

 

لیست بیماری های مهم پنبه عبارتند از :

 1. بیماری مرگ گیاهچه پنبه
 2. بیماری پژمردگی آوندی فوزاریومی پنبه

 

سموم قابل استفاده برای از بین بردن بیماری پنبه :

 

 1. برای از بین بردن بیماری مرگ گیاهچه پنبه سموم زیر قابل استفاده می باشد:
  • ضدعفونی بذور با
   • سم تبوکونازول
   • سم دیفنوکونازول
 2. برای از بین بردن بیماری مرگ گیاهچه پنبه سموم زیر قابل استفاده می باشد:
  • سم تیوفانات متیل

 

علف هرز پنبه ( علف های هرز مهم پنبه )

لیست علف هرز پنبه عبارتند از :

 1. علف های هرز باریک برگ و پهن برگ یکساله

 

سموم قابل استفاده برای از بین بردن علف هرز پنبه :

 

 1. برای از بین بردن علف های هرز باریک برگ و پهن برگ یکساله پنبه از سم پرومترین ، سم تری فلورالین ، سم اتال فلورالین می توان استفاده نمود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *