نمایش یک نتیجه

نمایش سایدبار
نمایش 12،24،36

علف کش توفوردی + ام س پ آ 67.5% | کشاورزان کالا

  • قبل از مصرف سم، برچسب آن را به دقت مطالعه نمایید.
  • جهت اطلاع از جزئیات با کارشناسان حفظ نباتات منطقه مشورت نمایید.
  • فروش این سم بدون نسخه گیاه پزشک ممنوع است.