نمایش یک نتیجه

نمایش 12،24،36

حشره کش فن پروپاترین EC 10% | دانیتول | کشاورزان کالا

  • نام تجاری: دانیتول
  • فرمولاسیون: 10% EC
  • قبل از مصرف سم، برچسب آن را به دقت مطالعه نمایید.
  • جهت اطلاع از جزئیات با کارشناسان حفظ نباتات منطقه مشورت نمایید
  • فروش این سم بدون نسخه گیاه پزشک ممنوع است.