نمایش یک نتیجه

نمایش 12،24،36

علف کش گلایفوزیت 41% | رانداپ | کشاورزان کالا

  • نام تجاری: راندآپ
  • فرمولاسیون: 41% SL
  • دوره ماندگاری در خاک : حداکثر 60 روز
  • درجه سمیت: Acute oral LD50 for rates: >5000 mg/kg